Bác sĩ CK2 Bác sĩ Nguyễn Văn Phú

Học hàm / học vị: Bác sĩ CK2
Chuyên khoa: Nha khoa điều trị
Chức vụ : Bác sĩ chuyên môn điều trị bệnh răng miệng ViDental Care - Favina
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn