Bác sĩ CK2 Lê Hữu Tuấn

Học hàm / học vị: Bác sĩ CK2
Nơi công tác:
Chức vụ : Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm ViDental Care
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn